Meer dan 60% van de totale wereldhandelsstromen in de bollensector lopen via de Greenport Duin- en Bollenstreek. Deze regio is dan ook hét internationale centrum van de veredeling, teelt, broeierij, handel, logistiek en export van bollen.

De sierteeltsector zorgt voor 10% van de totale economische toegevoegde waarde in de regio en 10% van de totale werkgelegenheid is gekoppeld aan de Greenport Duin- en Bollenstreek. De unieke combinatie van bloembollen, sierteelt en toerisme zorgt voor een sterke economische basis.

De opgaven die de regio heeft op het gebied van innovatie, duurzaamheid, ruimte en bereikbaar, onderwijs, arbeidsmarkt en het zorgen voor voldoende (overheids-)investeringen vragen om een grotere en positievere bekendheid van wat het cluster is en doet.  Samenwerking met partners binnen de regio is hiervoor belangrijk. Ook om voor jonge mensen aantrekkelijk te zijn als werkgever en daarmee voor het werven van personeel is positieve beeldvorming een voorwaarde.

Belangrijke partner bij het thema Positionering FlowerScience Center

bollen-bloemen-innovatie11