Een tekort aan instroom van jonge en voldoende gekwalificeerde werknemers bedreigt het functioneren van de bedrijven in de Greenport Duin- en Bollenstreek. Er zijn mensen nodig met een 'groene' achtergrond of opleiding. Maar, de sector wil ook de interesse wekken bij professionals en studenten met een economische, logistieke of bedrijfskundige achtergrond voor functies in de logistiek, marketing, sales, export, financiën etc.

Er zijn voldoende onderwijsinstellingen in de regio, maar de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is nog (te) beperkt. Om als sector voor jonge mensen aantrekkelijk te zijn als werkgever zijnjuist een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfslevenén positieve beeldvorming belangrijke voorwaarden.

Belangrijke partner bij het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt is het Groen onderwijscentrum. Het Groene onderwijscentrum verbindt beroepsopleidingen van de groene mbo en hbo scholen en de bedrijven met elkaar. Doel is een betere aansluiting tussen het onderwijs en de praktijk. Het Groen onderwijscentrum zet zich ook in om de sierteeltsector te positioneren als een aantrekkelijke werkgever. Hiervoor is samenwerking met partners binnen de regio belangrijk.

bollen-bloemen-innovatie12