bollen-bloemen-innovatie

In opdracht van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij voert de stichting Kavelruil Zuid-Holland momenteel een inventariserend onderzoek uit naar de verkavelingsstructuur van het teeltareaal in de Bollenstreek. Het doel hiervan is het in beeld brengen van mogelijkheden tot verbetering. Hetzij door het maken van grotere huiskavels, hetzij door afstandsverkleining, hetzij door het samenvoegen van kavels.

Op 22 februari organiseerden KAVB, LTO en GOM een drukbezochte informatieavond hierover. De onderzoekers van de stichting Kavelruil komen graag in contact met grondeigenaren en ondernemers die interesse hebben in herverkaveling of kavelruil. U kunt daartoe contact opnemen met Stan Gloudemans of Wouter van Teeffelen via telefoonnummer 0418 – 592562.