Greenport Duin- en Bollenstreek is hét internationale centrum van de veredeling, teelt, broeierij, handel, logistiek en export van bollen. De unieke combinatie van bloembollen, sierteelt en toerisme zorgt voor een sterke economische basis. Om als regio innovatief te blijven en de (internationale) concurrentie voor te blijven, is het van groot belang om de innovatie in de regio te versnellen.

Duurzaam produceren is noodzakelijk in een dichtbevolkte regio waar ruimte, leefbaarheid  en natuurlijke hulpbronnen schaars zijn. Daarnaast is investeren in duurzaamheid juist een kans voor bedrijven om zich te onderscheiden en efficiënter te produceren en de concurrentiepositie  van Greenport Duin- en Bollenstreek in stand te houden.

Greenport Duin- en Bollenstreek zet zich in om de aanwezige kennis zichtbaar en toegankelijk te maken en ondernemers, brancheorganisaties en onderwijs- en kennisinstellingen nauwer met elkaar te verbinden.

Belangrijke partners bij het thema Innovatie en Duurzaamheid zijn het Innovatie- en Demonstratie Centrum (IDC) Bollen en Vaste Planten en Generade

bollen-bloemen-innovatie9