Resistenties inkruizen tegen vuur, zuur & TBV

31 januari 2018
Kees Stoop1

Voor de vitale teelt van tulp loopt een langjarig onderzoek in samenwerking met Ecotulips B.V., samenwerkingsverband van 14 bollenbedrijven in Noord-Holland. Doel van de bollentelers is om samen metWageningen University & Research  resistenties tegen de drie belangrijkste ziekten in de teelt -  vuur (Botrytus), zuur (Fusarium) en TBV (Tulip Breaking Virus) - in nieuwe tulpenrassen in te kruizen.

Een van de bollentelers is Kees Stoop: “We zijn nu 17 jaar bezig, maar er zit schot in de zaak. We zijn er van overtuigd dat in de zaaisels vanaf 2011-2012 tulpen inzitten met drievoudige resistenties.”

Volgens Stoop is vitale teelt de enige weg om ook in de toekomst nog tulpen te blijven telen: “ Het middelengebruik staat onder druk, het aantal middelen en ook de werkzaamheid van ervan neemt af. De laatste jaren zijn de problemen met zuur en virussen alleen maar toegenomen. We moeten wel!”