bloembollen

Samenwerking tussen een museum en de bloembollensector gek? Ik denk van niet. Ik zie drie hele mooie kansen voor Naturalis Biodiversity Center en de bollensector.

Naturalis heeft een enorme collectie plantensoorten, zoals oude tulpen- en narcissenbollen. Deze bewaarde bollen bieden een schat aan informatie voor de bollensector. Eigenschappen die bijvoorbeeld door veredeling zijn verdwenen, zoals de weerbaarheid van de bol, kun je terugvinden in het DNA van deze bewaarde bollen. Deze ‘oude’ eigenschappen kunnen we in principe weer terug brengen in de moderne varianten.

DNA Waterscan
Maar we kunnen ook samenwerken bij het identificeren van problemen. Met moleculaire technieken kunnen we snel detecteren of een probleem zit in het water, de bodem of de afvoer. Zo zijn we bezig met het ontwikkelen van een DNA Waterscan. Een scan die de biodiversiteit in het oppervlaktewater laat zien via DNA barcoding; een snelle en efficiënte soortbepaling aan de hand van een specifiek stukje DNA. Deze technologie kun je ook in de tuinbouw toepassen.

Natuur als partner
Niet uniek, maar wel essentieel: Naturalis kan de sector helpen met kennis en onderzoek. Hoe kun je naar meer systeemdenken toe in de teelt? En de natuur als partner zien in plaats van vijand? Neem de natuurlijke akkerranden, waarmee je ziekten en plagen kunt tegenhouden door het inzetten van nuttige insecten. Dit werkt voor de landbouw, maar (nog)niet voor de bollenteelt. Vanuit Naturalis kunnen we samen met de sector onderzoeken wat er wel werkt om - op een natuurlijke manier - het gewas te beschermen en de bodem te verbeteren.

Samenwerking tussen een museum en de bollensector gek? Nee dus.

koos.biesmeijer@naturalis.nl